Polityka prywatności

Polityka prywatności

Serwis Duda-Cars.pl ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone dane osobowe jego Użytkowników. Dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Niniejszy dokument – Polityka Prywatności wyjaśnia, kto jest Państwa Administratorem Danych Osobowych (ADO), dla jakich celów i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, komu możemy je powierzać oraz jakie prawa Państwu przysługują.

Ogólne Warunki Sprzedaży Oryginalnych Części Zamiennych do Samochodów Osobowych i Dostawczych Mercedes-Benz.

Ogólne Warunki Sprzedaży Oryginalnych Części Zamiennych do Samochodów smart.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Duda-Cars S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Inspektorem Ochrony Danych jest r.pr. Marta Rabe-Kozłowska

Zapytania w sprawie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: dane.osobowe@duda-cars.mercedes-benz.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. złożenia oferty, przygotowania wyceny, zawarcia i wykonywania umów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO b.
 2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. zapewnienia dostępu do żądanej usługi, a także w celu umożliwienia przeprowadzenia ankiety dotyczącej jakości jej realizacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na postawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
 4. monitorowania statystyk przy użyciu m.in. IP komputera, danych demograficznych. Dodatkowe dane pozyskujemy przez narzędzie Google Analytics zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów znajduje się na stronie policies.google.com/technologies/partner-sites.

 1. archiwizacji oraz dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. tj. na postawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych

III. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem następujących terminów:

 1. w przypadkach określonych w a), c) i e) – do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. w przypadku określonym w lit b) – przez okres 5 lat;
 3. w przypadkach określonych w d)  – do czasu odwołania udzielonej zgody.

IV. Cookies

Wejście na strony internetowe Serwisu powoduje wyświetlenie się komunikatu z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy pomocy narzędzi cookies. W przypadku braku jej udzielenia, wyłączone zostaną cookies odpowiedzialne za zbieranie danych w celach statycznych i marketingowych (odpowiednio lit. a i b poniżej).

Zmiana decyzji odnośnie do korzystania z plików cookies jest możliwa poprzez ich wyłączenie za pośrednictwem strony: […]. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych w danym celu od momentu dezaktywacji danego pliku cookies.

Pliki cookies przetwarzają dane osobowe w celu:

 • zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA); cookies wygasają po 2 latach, natomiast dane na poziomie użytkownika zostaną automatycznie usunięte z serwerów Analytics po 50 miesiącach;
 • od czasu do czasu dla optymalizacji serwisu;
 • do śledzenia anonimowych danych o ruchu na stronie za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

V. Profilowanie

Administrator Danych Osobowych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VI. Skutki ewentualnego braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe”, zamawiana usługa nie będzie mogła zostać dla Państwa zrealizowana, a Pani / Pan, nie będzie mógł być prawidłowo zidentyfikowany. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej usługi.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, w tym przez jednostki zewnętrzne, zarządzające zamawianą usługą i działaniami marketingowymi, jak również usługodawców świadczących usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych w tym: księgowych, dostawców usług hostingowych oraz usług pocztowych i kurierskich;
 • przez osoby trzecie w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji;

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.